Velkommen til Akutmodtagelse, Kirurgisk Korttidsafsnit

​​Vi har samlet nogle af de informationer, du og din pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål.

​Når du er indlagt

Du er blevet indlagt på kirurgisk korttidsafsnit, hvor der kun er patienter, der er indlagt akut. Skal du være indlagt i længere tid, vil du senere blive overflyttet til et andet afsnit.

Ting du kan få brug for under din indlæggelse
Hvis du til hverdag fast tager medicin, vil det være en stor hjælp, hvis du med-
bringer det. Derudover kan du få brug for dine personlige toilet- artikler, badekåbe og hjemmesko.

Kontaktpersoner
I forbindelse med din indlæggelse får du tildelt en kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at koordinere dit aktuelle behandlingsforløb og hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Din kontaktperson er ikke til stede hele tiden, men der vil være andre, som du naturligvis kan henvende dig til. Ordningen ophører, når dit indlæggelsesforløb er afsluttet.

Stuegang
Der er stuegang hver dag. Det er dog ikke på faste tidspunkter, da patienterne på afsnittet bliver indlagt på forskellige tidspunkter af døgnet.

Ventetid
Der er som regel flere afdelinger involveret i dine undersøgelser.
Nogle af disse afdelinger betjener hele hospi- talet. Afhængig af lægens vurdering af dine symptomer og antallet af akutte patienter, kan der være ventetid på undersøgelser.

Lægesamtale
Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Hvis du har brug for en lægesamtale, kan du bestille tid hos plejepersonalet. Samtaler foregår oftest mellem klokken 14.00 og 15.00 – og altid efter aftale.

Under særlige omstændigheder kan andre tidspunkter aftales.

Du må være forberedt på, at der kan forekomme ventetid, da lægen ofte må tage sig af akutte opgaver. Dine pårørende kan ikke bestille en lægesamtale uden din accept.

Afsluttende samtale
Inden vi udskriver eller overflytter dig til et andet afsnit, har du en afsluttende samtale med en læge eller en sygeplejerske, hvor I taler om det videre forløb

Telefon
Dine pårørende er velkommen til at ringe til afsnittet for at høre, hvordan du har det.
  • Stue 61 til 68 (base 60) tlf.: 38 68 98 72
  • Stue 71 til 79 (base 70) tlf.: 38 68 65 60
  • Stue 80 til 89 (base 80) tlf: 38 68 15 50
Vi opfordrer til, at dine pårørende indbyrdes aftaler, hvem der har kontakten til afsnittet.

Tavshedspligt
Vi har tavshedspligt - selv over for dine nær- meste pårørende. Det er dig, der afgør om og til hvem, vi må udtale os om dine forhold.

Besøgstid
Der er ikke faste besøgstider, men vi beder om, at de besøgende viser hensyn, og vi henstiller til besøg af kortere varighed. Pårørende skal bære mundbind under besøg.

Mobiltelefon
Du må meget gerne medbringe en mobil- telefon. På den måde kan du let holde kontakt til dine pårørende.

Mad
En madvogn findes ved indgangen til afsnittet. Madvognen betjenes af personalet. Hvis du er i stand til det, anbefaler vi, at du selv henter din mad. Jo mere aktiv du har været på hospitalet, jo lettere bliver det, når du kommer hjem.

Madvognen er åben:
  • Morgenmad: 07.40 - 08.10
  • Frokost: 12.00 - 12.30
  • Aftensmad: 17.15 - 17.45
Har du været til undersøgelse, operation eller andet i madvognens åbningstid, kan du henvende dig til plejepersonalet, som vil sørge for mad til dig.

Mad til pårørende
Pårørende har mulighed for at spise med på afsnittet. Maden kan købes i hospitalets cafe i forhallen eller i 7Eleven. 

Drikkevarer
Drikkevognen, som du finder ved madvognen, betjenes af personalet. Vi beder dig hjælpe med at fjerne egne kopper og glas. Disse placeres på rullestativerne med brugt service. 

Klager
Hvis du ønsker at klage over pleje eller behandling, råder vi dig i første omgang til at tale med personalet i afdelingen – eventuelt afdelingssygeplejersken eller afdelingsledelsen.

Er det ikke tilstrækkeligt, er der mulighed for at kontakte patientvejleder Ulla Thorsen, som kan hjælpe med at finde løsninger og eventuelt muligheder for at klage.

Patientvejleder Ulla Thorsen Telefon 38 68 40 16
Telefontid: mandag - torsdag kl. 10.00 -13.00 fredag 10.00 -12.00

Personlige ejendele
Vi fraråder, at du medbringer større pengebe- løb, kontokort, smykker og lignende. Hospitalet påtager sig desværre ikke ansvaret for dine medbragte ejendele og værdigenstande.

Kiosk og café
Café og 7Eleven findes i hospitalets forhal.

Åbningstid i 7Eleven:
7Eleven har åbent hele døgnet.

Mandag til fredag kommer der en kioskvogn rundt på hospitalets sengeafsnit med et lille udvalg af almindelige kioskvarer.

Åbningstid i caféen:
Mandag til fredag fra klokken 07.30 til 17.00

Caféen har lukket lørdag, søndag og helligdage.

Spørgsmål
Har du eller din pårørende yderligere spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til personalet.
 
Redaktør