​​​​​​​​​​​​​

Patient på Akutmodtagelsen

​Akutmodtagelsen behandler alle akut syge eller tilskadekomne. Ingen patienter afvises, men hvis det ikke drejer sig om en akut skade, anbefaler vi at du kontakter egen læge eller akuttelefonen 1813, hvor sundhedsfagligt personale kan give dig råd og vejledning.

Uden for egen læges åbningstid

  • Ring 1813 ved pludselig opstået sygdom eller skade
  • Ring 112 ved livstruende sygdom eller skade

1813 kan tilbyde telefonkonsultation ved både sygeplejerske og læge, hjemmebesøg eller henvise til konsultation på en Akutmodtagelse eller Akutklinik.

​Akutmodtagelsen modtager patienter fra:

  • Den praktiserende læge
  • Akuttelefonen 1813
  • Alarm 112

Akutmodtagelsen består af følgende teams:

  • Skadeteamet
  • Medicinsk team
  • Kirurgisk team

Som udgangspunkt henvises alle patienter til behandling via egen læge eller akuttelefonen 1813 via hospitalets centrale visitation. Ud fra retningslinjerne for visitation henvises patienterne til behandling i det rette team ud fra patientens symptomer og tilstand.

Ved ankomsten til Akutmodtagelsen foretager personalet en triagering (risikovurdering) af dig, så de mest syge patienter bliver behandlet først. Du modtages herefter i teamet, hvor den indledende behandling finder sted. Når du er undersøgt og har fået en behandlingsplan tages der stilling til om du kan udskrives eller skal indlægges på en af hospitalets afdelinger.

Hvis du som patient eller pårørende har spørgsmål under opholdet i Akutmodtagelsen, kan du henvende dig på sygeplejekontoret i teamet.​Redaktør