Centralvisitation MIDT (CVI)

Information til sundhedspersonale om Centralvisitation MIDT (CVI)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Centralvisitation MIDT (CVI MIDT)

CVI MIDT er placeret centralt i Akutmodtagelsen, Herlev matriklen, Herlev og Gentofte Hospital.

Vi modtager både telefoniske meldinger på akutte indlæggelser til Herlev og Gentofte Hospital samt videresender alle elektive henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger til den afdeling, som skal behandle patienten i planområde MIDT.

Få mere information om CVI på sundhed.dk

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/visitation-hovedside/central-visitation/introduktion-brug-cvi/

Kontakt CVI MIDT

Lokationsnummer: 5790001391478.

Telefonnummer: 38 69 77 22.

Fax (kun efter aftale med CVI): 38 68 33 40. Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.Redaktør