Patientforløb i klinik

​Ved patientforløb i klinik er du typisk henvist til afdelingen af din egen læge, en speciallæge eller af andre afdelinger på hospitalet.

Et patientforløb i klinik foregår i et af afdelingens klinikker og kræver ikke, at du bliver indlagt på afdelingen.

I vores klinikker foretager vi forskellige undersøgelser. Nogle af dem er:

  • Undersøgelse og forberedelse til operation
  • Informationsmøde i forbindelse med operation
  • Forundersøgelse og behandling af børn med ortopædiske lidelser
  • Kontrol efter operation Kontrol efter besøg i Akutmodtagelsen

​Ved dit første møde i klinikken vil du blive vurderet af en erfaren speciallæge. Ud fra denne vurdering tilrettelægger vi dit behandlingsforløb.

Du vil altid blive informeret og involveret i beslutninger om din behandling og pleje. Det sikrer, at forløbet tilgodeser dine behov, så du får den optimale behandling.

Hvis lægen vurderer, at du skal opereres, taler du med en anæstesilæge, der fortæller dig om bedøvelsen og gennemgår din journal. Når du er blevet grundigt informeret, beslutter anæstesilægen, i samarbejde med dig, hvilken form for bedøvelse, der er bedst for dig, og om der skal laves yderligere undersøgelser inden bedøvelsen.​

Redaktør