​​​​​​​

Patientforløb i afdelingen

Når du er patient i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, kan du være indlagt i et akut patientforløb eller være i et forløb i en af afdelingernes klinikker. Her finder du information om de forskellige forløb, du kan gennemgå som patient.  

​Læs om de forskellige patientforløb i afdelingen:​​

​Ved et akut patientforløb er du typisk henvist til afdelingen af din egen læge, en vagtlæge, en læge i Akutmodtagelsen eller en læge fra en af vores egne klinikker.

Som akut patient vil du blive indlagt på et af vores sengeafsnit, hvor vores plejepersonale vil tage sig af dig. Sammen med en læge planlægger og beslutter I det videre behandlingsforløb.

​Størstedelen af vores akut indlagte patienter bliver behandlet på grund af hoftebrud og andre læsioner i bevægeapparatet.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, vil du blive informeret om bedøvelse og operation af en anæstesilæge og en kirurg. Dette skal sikre, at du bliver velinformeret om det forestående indgreb, og at du får svar på de spørgsmål, du måtte have. Hvis du ønsker det, kan dine nærmeste pårørende modtage informationen sammen med dig.

Information til dine pårørende

Når du bliver indlagt akut, er du og dine pårørende ofte uforberedte på et hospitalsophold. Der kan derfor opstå bekymring, usikkerhed og angst. Vi gør vores bedste for at støtte jer og sørge for, at den rette hjælp bliver iværksat.

Information til din kommune

Hvis du får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje fra din kommune, får kommunen automatisk besked om, at du er blevet indlagt.

Opbevaring af penge og værdigenstande

Hvis du medbringer større pengebeløb og værdigenstande, vil vi sørge for at opbevare det i en boks, indtil du skal udskrives.​​Hvis du er i et patientforløb i klinikken er du typisk henvist til afdelingen af din egen læge, en speciallæge eller af andre afdelinger på hospitalet. Et patientforløb i klinik foregår i en af afdelingens klinikker og kræver ikke, at du bliver indlagt på afdelingen.

I vores klinikker foretager vi forskellige undersøgelser. Nogle af dem er:

  • Undersøgelse og forberedelse til operation
  • Informationsmøde i forbindelse med operation
  • Forundersøgelse og behandling af børn med ortopædiske lidelser
  • Kontrol efter operation Kontrol efter besøg i Akutmodtagelsen

​Ved dit første møde i klinikken vil du blive vurderet af en erfaren speciallæge. Ud fra denne vurdering tilrettelægger vi dit behandlingsforløb.

Du vil altid blive informeret og involveret i beslutninger om din behandling og pleje. Det sikrer, at forløbet tilgodeser dine behov, så du får den optimale behandling.

Hvis lægen vurderer, at du skal opereres, taler du med en anæstesilæge, der fortæller dig om bedøvelsen og gennemgår din journal. Når du er blevet grundigt informeret, beslutter anæstesilægen, i samarbejde med dig, hvilken form for bedøvelse, der er bedst for dig, og om der skal laves yderligere undersøgelser inden bedøvelsen.​​​​​​​​​
Redaktør