Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 1

På Sengeafsnit I modtager vi patienter med akutte infektioner og foretager akutte amputationer og operationer. 

​​​​​​​​​​​

Patienten bliver først modtaget i akutmodtagelsen eller i sårambulatoriet for derefter at blive indlagt på sengeafsnittet.


På sengeafsnittet er vi en fast stab af læger, plejepersonale og sygeplejesekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter, der sikrer, at patienten får den bedste efterbehandling.


Vi har 16 sengepladser, og afsnittet varetages af områdeledelsen, der består af afdelingslæge Hans Gottlieb og afdelingssygeplejerske Anne Madsen.​

​​
Redaktør