​​​​​​​​​​​

Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 1

​​På Sengeafsnit 1 modtager vi patienter med akutte infektioner, patienter som skal have foretaget amputationer, patienter med proteseinfektion og patienter med tryksår.

På Sengeafsnit 1 modtages:

  • Patienter med akutte infektioner, som indlægges via Akutmodtagelsen og Sårambulatoriet.
  • Patienter, som skal have foretaget planlagte og akutte amputationer.
  • Patienter med proteseinfektion, der er revideret på Gentofte matrikel. 
  • Tryksår på krop og ekstremiteter. 

Patienten bliver først modtaget i Akutmodtagelsen eller i Sårambulatoriet for derefter at blive indlagt på sengeafsnittet.

På sengeafsnittet er vi en fast stab af læger, plejepersonale og sygeplejesekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter, der sikrer, at patienten får den bedste efterbehandling.

Vi har 18 sengepladser, og afsnittet varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Hans Gottlieb og afdelingssygeplejerske Anne Madsen.

​​
Redaktør