​​​​​​

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Som udgangspunkt skal du selv betale for kørsel til og fra efterbehandling.

Redaktør