Kørsel og kørselsgodtgørelse

Som udgangspunkt skal du selv betale for kørsel til og fra efterbehandling.

​​​​​

Hvis lægen vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, sørger hospitalet for liggende eller siddende kørsel og betaler for den.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for betalt kørsel, kan du spørge en sygeplejerske eller hospitalets patientvejleder.

Find mere information om kørsel og kørselsgodtgørelse på hjemmesiden for patientrettigheder.​​​​​​

Redaktør