Organisation

Afdeling for Led- og Knoglekirurgi ledes af ledende overlæge Steen Mejdahl og ledende oversygeplejerske Lulu Torm Wilenius​

Det daglige arbejde i afdelingen varetages i et tæt samarbejde mellem læger, kvalitets-, udviklings- og miljøkoordinatorer, sekretærer og plejepersonale.


​Afdelingen er inddelt i 8 afsnit, der hver har sin egen områdeledelse. Af afdelingens organisationsdiagram fremgår det, hvordan vi har organiseret os.

​​​

Redaktør