Organisation

Ortopædkirurgisk Afdeling ledes af ledende overlæge, Steen Mejdahl, og ledende oversygeplejerske, Lulu Torm Wilenius​.

Det daglige arbejde i afdelingen varetages i et tæt samarbejde mellem læger, kvalitets-, udviklings- og miljøkoordinatorer, sekretærer og plejepersonale.


​Afdelingen er inddelt i 8 afsnit, der hver har sin egen områdeledelse. Af afdelingens organisationsdiagram fremgår det, hvordan vi har organiseret os.

​​​

Redaktør