​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Afdeling for Led- og Knoglekirurgi

​På Afdeling for Led- og Knoglekirurgi undersøger, behandler, plejer og genoptræner vi patienter med knoglebrud og ledskader samt patienter, der skal have indsat eller udskiftet kunstige led.

Højt specialiseret funktion

Ud over almen ortopædkirurgi er vi højt specialiseret i skulder- og albuekirurgi og har regionsfunktion inden for fod- og ankelkirurgi. Vores mangeårige specialeerfaring betyder, at vi kan levere en høj faglig kvalitet i vores behandlinger, skabe helhed i vores patientforløb og udnytte vores ressourcer på bedste måde.

Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter samt regionens kommuner for derved at sikre, at vores patienter får den bedst mulige efterbehandling.​​

Vores mål

Det er vores mål at have tilfredse patienter og pårørende, en høj ​professionel faglighed og et sundt arbejdsmiljø. Vi mener, at vi på bedst mulig vis opnår vores mål ved at lade alle faggrupper indgå i et forpligtende og ligeværdigt samarbejde, der er baseret på åbenhed, loyalitet og et højt informationsniveau. Derfor driver vi afdelingen i et tværfagligt samarbejde mellem læger, plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter samt sekretærer.

Vores behandlingsområder

Vores faglige teams fordeler sig indenfor følgende behandlingsområder:

 • Skulder- og albuekirurgi (højt specialiseret funktion)
 • Traumekirurgi
 • Hoftekirurgi
 • Håndkirurgi
 • Hofte-, knæ- og skulderproteser (alloplastikkirurgi)
 • Kikkertoperationer i knæ (knæartroskopi)
 • Fod- og ankelkirurgi (regionsfunktion)​
 • Amputations- og infektionskirurgi
 • Børneortopædi

Læs mere om, hvordan vores behandlingsområder er inddelt efter Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2017 på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Person​ale og optageområde

Vi er ca. 170 medarbejdere i afdelingen og har et optageområde på ca​. 435.000 borgere i Område Midt. Det vil sige, at vi modtager patienter fra følgende kommuner:​

 • Herlev Kommune
 • Gladsaxe Kommune​​
 • Ballerup Kommune​
 • Gentofte Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune​
 • Furesø Kommune
 • Egedal Kommune
 • Rudersdal Kommune

Vi modtager desuden patienter fra andre dele af landet til vores forskellige specialefunktioner.​

Vores patienter bliver henvist til afdelingen fra Herlev Hospitals akutmodtagelse, fra afdelingens eget ambulatorium, fra andre hospitaler eller fra patientens egen praktiserende læge eller speciallæge.​

​​​​​​​

Redaktør