​​​​

Sårbehandling

​I Sårbehandlingen modtager vi patienter med forskellige typer sår. Det kan være vanskeligt helende sår og tryksår, der skal renses eller have skiftet forbinding.

I Sårbehandlingen er vi en fast stab af læger, sygeplejersker og sygeplejesekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter samt hjemmesygeplejen i Område Midts kommuner, hvilket sikrer, at patienten får den bedste efterbehandling.

Sårbehandlingen varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Hans Gottlieb og afdelingssygeplejerske Anne Madsen.

Patientoplysningsskema og samtykkeerklæring

Når du møder op i sårambulato​riet, er det vigtigt, at du husker at have udfyldt og medbragt det tilsendte patientoplysningsskema og samtykkeerklæring. De skal afleveres til lægen ved første konsultation.

Ventetid

Vi tilstræber at undgå ventetid, så du kommer ind til din konsultation på det planlagte tidspunkt. Der kan dog opstå ventetid pga. akut opståede problemer. I tilfælde af ventetid vil du blive informeret.

I venteværelset står en drikkevogn med vand og saft, som du er velkommen til at forsyne dig ved.​​​

Redaktør