​​​​​

Sårbehandling

​I Klinik for Sårbehandling modtager vi patienter med forskellige svært helende sår. Fokus er på udredning samt selve sårbehandlingen, og sker i tæt samarbejde med patienten.

I Sårbehandlingen er vi en fast stab af speciallæger, sårsygeplejersker og sygeplejesekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter samt hjemmesygeplejen i Område Midts kommuner, hvilket sikrer, at patienten får den bedste efterbehandling.

Sårbehandlingen varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Hans Gottlieb og konstitueret oversygeplejerske Jane Christiansen.

Patientoplysningsskema og samtykkeerklæring

Når du møder op i Klinik for Sårbehandling, er det vigtigt, at du husker at have udfyldt og medbragt det tilsendte patientoplysningsskema og samtykkeerklæring. De skal afleveres til lægen ved første konsultation.

Ventetid

Vi tilstræber at undgå ventetid, så du kommer ind til din konsultation på det planlagte tidspunkt. Der kan dog opstå ventetid pga. akut opståede problemer. I tilfælde af ventetid vil du blive informeret.

Da vi arbejder på flere stuer samtidig, kommer man ind efter det fastlagte tidsprogram, og ikke i den rækkefølge man melder sin ankomst i ekspeditionen.

Det kan være en god ide at medbringe læsestof og lidt at drikke til ventetiden.​

Redaktør