​​​​

Led- og Knoglekirurgi, klinik 1

I Led- og Knoglekirurgi, klinik 1 modtager vi patienter, der skal behandles eller kontrolleres efter en skade.​

​I Led- og Knoglekirurgi, klinik 1 er vi en fast stab af læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter samt Område Midts kommuner, der sikrer, at du får den bedste efterbehandling.

I Led- og Knoglekirurgi, Klinik 1 varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Hans Gottlieb og  afdelingssygeplejerske Anne Madsen.

Patientoplysningsskema og samtykkeerklæring

Når du møder op i Led- og Knoglekirurgi, klinik 1, er det vigtigt, at du husker at have udfyldt og medbragt det tilsendte patientoplysningsskema og samtykkeerklæring. De skal afleveres til lægen ved første konsultation.

Ventetid

Vi tilstræber at undgå ventetid, så du kommer ind til din konsultation på det planlagte tidspunkt. Der kan dog opstå ventetid pga. akut opståede problemer. I tilfælde af ventetid vil du blive informeret.

Da der er flere læger i ambulatoriet på samme tid, kommer man ind til lægen efter det fastlagte tidsprogram og ikke i den rækkefølge, man melder sin ankomst i ekspeditionen.

I venteværelset står en drikkevogn med vand og saft, som du er velkommen til at forsyne dig ved. ​​

Redaktør