Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger, hvor du er ansat i en kommune og er tilknyttet en skole i Sosu H. Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en uddannelsesaftale, før du kan starte på uddannelsen.

Uddannelsesansvarlig for social- og sundhedsassistentelever

Det overordnede uddannelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever ligger hos vores kliniske underviser, Camilla Paaske. Hun har ansvar for kontakten med uddannelsesinstitutionerne, de overordnede undervisningsopgaver og planlægning af elevernes praktikforløb.

Praktikforløb i afdelingen

I uddannelsen er der tre praktikperioder, du skal gennemføre. Den sidste periode foregår på et hospital og varer 12 uger. Heraf er to uger et tematiseret forløb, hvor der særligt vil være fokus på overgange på hospitalet og overgange mellem primær sektor og hospitalet.

Formålet og læringsudbyttet i praktikperioden på hospitalet retter sig mod mødet og samarbejdet med patienten, pårørende, plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspartnere. Her lærer du at håndtere patientens behov for grundlæggende sygepleje og omsorg, når de er indlagt på hospitalet.

Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø, og vi gør en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag.

Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrage til det tværfaglige samarbejde. Du følger en daglig vejleder i afdelingen, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i uddannelsen. Sammen med dig vil vejlederen strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

Her på afdelingen uddanner vi cirka 45 social- og sundhedsassistentelever om året.

Redaktør