Social- og sundhedsassistentelev

​Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder, og det forudsættes, at du har taget social- og sundhedshjælperuddannelsen eller har mindst 14 måneders relevant erhvervs- eller uddannelseserfaring.

Uddannelsesansvarlig for social- og sundhedsassistentelever

Det overordnede uddannelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever ligger hos vores koordinerende kliniske vejleder, Camilla Paaske. Hun har ansvar for kontakten med uddannelsesinstitutionerne, de overordnede undervisningsopgaver og planlægning af elevernes klinikforløb.

Praktikforløb i afdelingen

Som social- og sundhedsassistentelev har du tre praktikperioder, du skal gennemføre. Den første periode foregår på et hospital og varer 15 uger.

Formålet og læringsudbyttet i praktikperioden på hospitalet retter sig mod mødet og samarbejdet med patienten, pårørende, plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspartnere. Her lærer du at håndtere patientens behov for grundlæggende sygepleje og omsorg.

Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø, og vi gør en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag.

Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrage til det tværfaglige samarbejde. Du følger en daglig vejleder i afdelingen, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i uddannelsen. Sammen med dig vil vejlederen strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

Her på afdelingen uddanner vi cirka 36 social- og sundhedsassistenter om året.

​​

Redaktør