​​​​

Medicinstuderende

​Afdeling for Led- og Knoglekirurgi deltager aktivt i den lægelige kandidatuddannelse.

Koordinerende overlæger for medicinstuderende

Det overordnede uddannelsesansvar for de medicinstuderende ligger hos afdelingslæge, lektor Marcus Landgren (Gentofte Hospital) og overlæge, lektor Lars Solgård (Gentofte Hospital). De har ansvar for kontakten til Københavns Universitet, de overordnede undervisningsopgaver, herunder forelæsninger og klinikker, samt planlægning af de studerendes forløb.

Klinikforløb for medicinstuderende i afdelingen

Afdelingen modtager hvert semester 3 hold af 5-6 medicinstuderende på 7. semester.

Som medicinstuderende i afdelingen er det målet for dit ophold, at du gennem aktiv deltagelse i afdelingens daglige arbejde tilegner dig kliniske, praktiske og kommunikative færdigheder, der sætter dig i stand til senere at kunne varetage arbejdet som reservelæge ved en kirurgisk afdeling.

Det er meningen, at du aktivt og superviseret deltager i alle afdelingens opgaver, herunder i direkte patientrelaterede opgaver. Du kommer bl.a. til at:

  • deltage i behandling af patienter i skadestuen
  • assistere på operationsafsnittet ved operative indgreb
  • deltage i stuegangsopgaven
  • deltage i vores ambulatorier
  • optage og skrive indlæggelsesjournaler​

Vi forvent​er, at du er til stede i afdelingens almindelige dagarbejdstid startende med morgenkonferencen kl. 07.45 og afsluttende med eftermiddagskonferencen kl. 14.45 med evt. efterfølgende eftermiddagsundervisning. Der er også mulighed for, at du kan deltage i vagtfunktionen både aften, nat og weekend.

Under opholdet er det væsentligt for dit udbytte, at du deltager aktivt og interesseret i arbejdet. Derfor er det sædvane, at de studerende bliver tildelt bestemte arbejdsopgaver i samarbejde med afdelingens læger på dagarbejdsskemaet. Sammen lægger I et vagtskema, der uge for uge dækker de relevante funktioner.

Under opholdet vil du deltage i minimum 2 kliniktimer med eksamensforberedende journal, optagelse og præsentation på relevante patienter indlagt i afdelingen. Vi arrangerer desuden ad hoc-undervisning samt en præsentation af afdelingens forskningssektion.​​​​

Redaktør