Lægesekretærelev og sundhedsadministrativ koordinator

Som lægesekretær vil du komme til at spille en stor rolle i arbejdet med at sikre et vellykket patientforløb. Du får et spændende job med fokus på IT, administration og kommunikation

Uddannelsesansvarlig for lægesekretærelever

Det overordnede uddannelsesansvar for lægesekretærelever ligger hos afdelingens praktikvejledere. De har ansvar for de overordnede undervisningsopgaver og planlægning af elevernes praktikforløb.

Praktikforløb i afdelingen

Uddannelsen tager to år, og uddannelsesforløbet veksler mellem en praktisk oplæring på forskellige afdelinger på forskellige hospitaler og en teoretisk uddannelse på en handelsskole.

I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har vi ca. tre lægesekretærelever på to år på forskellige uddannelsestrin. Eleverne er ca. to måneder i en af vores klinikker og to måneder på et af sengeafsnittene – hele forløbet i afdelingen er på otte måneder, afbrudt af ferier og skoleforløb.

Undervisningen foregår som "mesterlære". Praktikvejlederne underviser i sygdomslære, medicin, bestilling af laboratorieprøver, røntgenbestilling, brug af Sundhedsplatformen med brug af diverse arbejdslister samt elektronisk post til praktiserende læger, patienter og øvrige samarbejdspartnere. Du vil også få undervisning i juridiske regler for at videregive informationer vedrørende patienter samt i korrespondance.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal føle sig trygge, at de indgår som ligeværdige samarbejdspartnere med de uddannede lægesekretærer, og at de bidrager til det tværfaglige samarbejde.

Som elev i afdelingen får du mulighed for modtagelse af patienterne i en af vores receptioner, gå stuegang med en læge, overvære en ambulant journaloptagelse, en behandling eller undersøgelse. Dette giver dig et indblik i patientens forløb som helhed.

Læs mere om uddannelsen til lægesekretær her.

Sundhedsadministrative koordinatorer

Pr. 01.09.21 er den nye erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration startet – og skal på sigt afløse nuværende lægesekretæruddannelse.

Uddannelse er et fuldtidsstudie på 2½ år indenfor

  • Sundhedsadministration og koordinering
  •  Sundhed og Sygdom,
  •  Teknologi og Data
  •  Kommunikation
  •  Jura

Bacheloruddannelsen udbydes fra 6 professionshøjskolen på landsplan. Deres praktikophold i afdelingen bliver henholdsvis 10 uger og 20 uger i løbet af 2½ år.

Deres uddannelsesforløb i afdelingen varetages af praktikvejlederne.

Sundhedsadministrative koordinatorer og lægesekretærer vil i fremtiden sammen løfte sundhedsadministrative opgaver

Læs mere om uddannelsen her.


Redaktør