Patientinformationer på fremmedsprog

​Engelsk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, farsi, somali, tyrkisk og urdu.