Senfølger

Kræftsygdommen og behandlingen kan medføre en række symptomer eller gener, som kan vare ved eller opstå lang tid efter behandlingen er afsluttet. Det kaldes senfølger.

 ​

Hvad er senfølger

Behandlingen af kræftsygdomme består ofte af en kombination af

  • kirurgi
  • strålebehandling
  • medicinsk behandling, herunder                                                            -kemobehandling                                                                                                                  -hormonbehandling                                                                                                               -biologisk behandling
  • immunterapi.

Både kræftsygdommen og den behandling, du har fået, kan give en række symptomer, som kan vare ved eller opstå lang tid efter behandlingen er afsluttet. De kaldes senfølger. I Afdeling for Kræftbehandling forsker vi i senfølger, og i hvordan vi kan undgå og minimere omfanget af senfølger. 

Typiske Senfølger

Læs om de typiske senfølger her

Senfølgeklinik for tidligere hoved-halskræftpatienter - klinik 1

I Klinik 1 har afdelingen en senfølgeklinik for tidligere hoved-halskræftpatienter, som har modtaget strålebehandling  Her bliver patienter med behov for rehabilitering, der er opstået på grund af senfølger efter strålebehandlingen, set af en læge, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og/eller logopæd med henblik på at afklare og afhjælpe senfølger.

Kontaktcenteret Klinik 1
Telefon 38 68 91 92

Tal med os

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du er generet af senfølger.
Du kan ringe og tale med os om det, når du er til behandling eller til opfølgning.

Rehailitering og genoptræning
Find rehabiliteringstilbud i din kommune
Link til afdelingens kontaktsider

Efter din behandling og opfølgning

​Hvis dine gener opstår eller varer ved, efter at din behandling og opfølgning er afsluttet hos os, skal du tale med din praktiserende læge om det.

Gør din praktiserende læge opmærksom på, at du har været i behandling for kræft. Det kan også være relevant i forhold til din tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende. 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Redaktør