Brugerinvolvering

Afdeling for Kræftbehandling  arbejder kontinuerligt med brugerinvolvering af patienter og pårørende. Patienterne meddindrages i forhold til behandlingen - ved samtaler med læge og plejepersonale. Men udover dette arbejder vi med brugerinvolvering på en lang række fronter, både i forhold til patienter og pårørende, men også i forhold til personalet. 

Brugerinvolvering til patienter og pårørende 
Patientskoler 
På patientskolerne, hvor både patienter og pårørende er velkomne foregår brugerinvolvering i den forstand, at man taler om behandlings-forløbet og måden forløbet foregår på.  

Brugerinvolvering på hjemmesiden 
Via link til afdelingen eller hospitalet kan patienter, pårørende og andre give deres mening til kende i forhold til hjemmesiden. 

kontaktcenter 
Vi har også brugerinvolvering via afdelingens kontaktcenter. Her kan patienter og pårørende ringe ind i dagtimerne og tale med 4 sygeplejersker, som hver især har stor erfaring inden for de diagnosegrupper, som afdelingen tager sig af. 
Kontaktcenteret modtager mange henvendelser, som har forskellige problemstillinger - og løsninger. Centerets personale involverer for eksempel fagteamledelserne, når arbejdsgange skal planlægges mere hensigtsmæssigt.
Telefonnumrene finder du under Kontakt til de enkelte klinikker

Postkort 
Vi har lagt postkort rundt omkring i afdelingen. Patienter og pårørende opfordres her til at komme med ideer og forslag til forbedringer. 

Rådgivende Brugerpanel af patienter 
Afdeling for Kræftbehandling har et brugerpanel bestående af 12 patienter, som rådgiver afdelingen i forbindelse med f.eks. Informations-TV, pjecer og andet informationsmateriale, indretning af venteområder, kontaktpersonordningen. 
Tovholder: kommunikationsmedarbejder Charlotte Hald. 
Læs mere om Afdeling for Kræftbehandlings Rådgivende Brugerpanel klik

Evalueringsskemaer til indlagte patienter 
Ved indlæggelsen modtager patienterne et evalueringsskema. Skemaet består af spørgsmål med fritekstfelter og af udvalgte spørgsmål fra Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP). Besvarelsen er anonym, og skemaet afleveres i en postkasse placeret ved udgangen/indgangen til afdelingen. 

Redaktør