Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser

​​Patientoplevelser - til udvikling af kvalitet 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) sætter fokus på patienternes oplevelser og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Regioner, sygehuse og afdelinger kan bruge resultaterne fra LUP til at få en pejling om, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre patienternes oplevelser og kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Hvem og hvor mange indgår i undersøgelsen? 

Undersøgelsen omfatter indlagte og ambulante patienter fra alle landets offentlige sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.Redaktør