​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitet


På Herlev Hospital arbejder vi med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, som to sider af samme sag. Vores mål er at skabe god kvalitet i den ydelse du modtager, og gøre opholdet på hospitalet så sikkert som muligt.

Afdeling for Kræftbehandling har en række grupper, som arbejder med kvaliteten i forhold til patientforløbet. Det gælder:

  • Sundhedsplatformen
  • Patientsikkerhed​
  • Dokumentation
  • Ernæring
  • Hygiejne
  • Medicin


​​Redaktør