Brugerinddragelse

Patienterne og pårørende medinddrages i forhold til behandlingen ved samtaler med læge og plejepersonale. Læs her, om hvordan vi arbejder med brugerinddragelse på en lang række måder.

Patientskoler

På patientskolerne foregår brugerinddragelse i den forstand, at man taler om behandlingsforløbet, og måden forløbet foregår på.
Læs mere om afdelingens patientskoler

Rådgivende Brugerpanel af patienter

Afdeling for kræftbehandling har siden 2010 haft et brugerpanel bestående af patienter, som rådgiver afdelingen i forbindelse med kommunikation og service. Det kan for eksempel dreje sig om personalets kommunikation til patienter og pårørende,  indslag til Informations-TV, patientansvarlig læge , skriftlig information, indretning af venteområder og meget mere. 

Opgaver
Opgaverne til brugerpanelet bliver stillet af afdelingen, og valget af opgaver er funderet i patienternes henvendelser til personalet og i Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP). 
Ideer og forslag fra brugerpanelet bliver taget med i det videre arbejde på at skabe bedre patientforløb. Ideer og forslag bringes videre til afdelingens Område Ledelses Forum (OLF)-

Læs mere om afdelingens Rådgivende Brugerpanel  

Brugerinvolvering på hjemmesiden

På hjemmesiden kan patienter, pårørende og andre kommentere på indholdet ved at skrive til redaktøren.

Kontaktcenter

Via afdelingens kontaktcenter kan patienter og pårørende ringe ind på alle hverdage og komme i kontakt med sygeplejersker, som hver især har stor viden om behandling og pleje af patienter med kræft. 

Kontaktcenteret modtager mange henvendelser, som har forskellige problemstillinger - og løsninger. Kontaktcenterets personale inddrager for eksempel afdelingens klinik- og områdeledelser, når arbejdsgange skal planlægges mere hensigtsmæssigt.
Find kontaktoplysninger til Afdeling for Kræftbehandlings kontaktcenter

Postkort - SIG DIN MENING

Vi har lagt postkort rundt omkring i hele afdelingen. Patienter og pårørende opfordres her til at komme med ideer og forslag til forbedringer.

Evalueringsskemaer til indlagte patienter

Ved indlæggelsen modtager vores patienter et evalueringsskema. Skemaet består af spørgsmål med fritekstfelter og af udvalgte spørgsmål fra Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP). Besvarelsen er anonym, og skemaet afleveres i en postkasse placeret ved udgangen/indgangen til afdelingen. Lederne læser evalueringsskemaerne igennem og anvender dem i arbejdet med at forbedre kommunikation og service på sengeafsnittet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redaktør