Afdelingens Virtuelle Rådgivende Brugerpanel

​I Afdeling for Kræftbehandling har vi et brugerpanel på 10 patienter, som rådgiver afdelingen i forbindelse med kommunikation og service.

Fra pilotprojekt til permanent ordning

Brugerpanelet begyndte i 2010 som et pilotprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Modellen og arbejdsmetoden for panelet er udviklet af afdelingen. Rigshospitalet oprettede et tilsvarende panel, men med en anden organisering og arbejdsmetode.

På grund af de meget positive resultater, som Brugerpanelet var med til at sætte i værk, blev panelet en permanet ordning fra efteråret 2011.

Opgaver

Opgaverne til brugerpanelet bliver stillet af afdelingen, og valget af opgaver sker ud fra patienternes henvendelser til personalet, personalets henvendelser og ud fra Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). 
Brugerpanelets ideer og forslag bliver taget med i det videre arbejde på at skabe bedre patientforløb. Ideer og forslag bringes videre til afdelingens Område Ledelses Forum (OLF) med flere.

Eksempler på opgaver

kommunikation med personalet, kommunikation med patienter og pårørende,indslag til Info-tv, indretning af venteområder, patientansvarlig læge, Min Sundhedsplatform, informationsmateriale og meget mere.

Et virtuelt panel

I foråret 2020 blev det klar, at vi ikke kunne mødes fysisk, som vi plejede. Vi afprøvede derfor, om vi kunne mødes alle sammen over computeren eller telefonen . Det kunne vi. Det er nu blevet til en fast del af arbejdet, at vi  indtil videre mødes virtuelt.

Tovholdere

Ledende oversygeplejerske Puk Vad Vesteraard
Kommunikationsrådgiver Charlotte HaldRedaktør