Laboratoriet


Center for Kræftforskning (CfK) er organiseret i Onkologisk Afdeling og består af Klinisk Forskningsenhed (KFE), Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling (EFEK), Laboratoriet og Dyrestalden. Center for Immun Terapy og Center for Drug and Gene Elektrotransfer
.

Laboratoriet arbejder med nye laboratoriemetoder og -teknikker og nye fokuserede biologiske kræftbehandlingsformer.

Der arbejdes med translationel forskning inden for følgende primære forskningsområder;

  • Translationel forskning i EGFR- og VEGF- receptorsystemerne
  • Elektroporation, elektrokemoterapi og genterap
  • MikroRNA
Laboratoriet og dyrestalden er udstyret til at arbejde med

  • Molekylærbiologi
  • Musemodeller for cancer
  • Cellemodeller for cancer
  • Biomarkører
  • Biobanker
Ledelse af Laboratoriet
Professor, overlæge Julia Suidenius Johansen

Ledelse af Dyrestalden
Seniorforsker Daniel Hargbøl madsen, Center for Cancer Immun Terapi 
Redaktør