Linksamling

​Sundhedsstyrelsen - eksperimentel behandling

Hvis du lider af en livstruende sygdom, og der ikke er flere etablerede behandlingsmuligheder til dig, har du mulighed for at få en vurdering af, om du kan få eksperimentel behandling.

Det nationale koordinationsudvalg vedr. eksperimentel kræftbehandling (NKU)

Udvalget mødes 3-4 gange om året. På møderne drøftes bl.a. de aktuelle tilbud om eksperimentel behandling på enhederne, og der tages stilling til, om nye behandlinger skal indføres på afdelingerne. Oversigt over protokollerede behandlinger i NKU-regi findes på SKA's hjemmeside.   

SKA - Sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

Kræftens Bekæmpelse - forskning

Kræftens Bekæmpelse har to forskningsinstitutter:
Institut for Biologisk Kræftforskning (BIO)
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning (EPI)

Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse en række forskningsprojekter på universiteter og hospitaler

Find en forsøgsbehandling

Søg i listen over forsøgsbehandlinger i Danmark. 

Den Nationale Videnskabsetiske Komité - DNVK​

Alle biomedicinske forskningsprojekter, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler skal godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet sættes i gang.

EORTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

Europæisk organisation for klinisk forskning. Sprog: engelsk.

NCI, National Cancer Institute

Amerikansk institut for forskning i kræftsygdomme. Sprog: amerikansk

Center for Kræftforsknings engelske hjemmeside: Centre of Cancer Research


Redaktør