Laboratoriet

​​Laboratoriet arbejder med nye laboratoriemetoder og -teknikker og nye fokuserede biologiske kræftbehandlingsformer.

Der arbejdes med translationel forskning inden for følgende forskningsområder
  • Translationel forskning i EGFR- og VEGF- receptorsystemerne
  • Elektroporation, elektrokemoterapi og genterap
  • MikroRNA

Laboratoriet og dyrestalden er udstyret til at arbejde med

  • Molekylærbiologi
  • Musemodeller for cancer
  • Cellemodeller for cancer
  • Biomarkører
  • Biobanker
Redaktør