Klinisk Forskningsenhed - KFE

Klinisk Forskningsenhed planlægger og gennemfører fase I-III forsøg hos patienter med solide tumorer .

Forskningen i Afdeling for Kræftbehandling handler især om

  • at behandle kræftsygdommen mere effektivt og skånsomt
  • at forbedre eksisterende behandlinger
  • at kunne forudsige, hvem der har gavn behandlingen
  • at kunne forudsige sygdomsforløbet
  • at undersøge sociale og psykologiske faktorer.

Forsøgsprotokol - forsøgsplan

Kliniske forsøg følger altid en nøje fastlagt plan, som er beskrevet i en forsøgsprotokol. Forsøgsprotokollen er en forsøgsplan - en slags kogebog, der ned til mindste detalje beskriver alle elementerne i gennemførelsen af det kliniske forsøg. Forsøgsprotokollen beskriver også forskerens forpligtelser, myndighedernes grundlag for at godkende protokollen og forskerens rettigheder i forbindelse med udgivelser og forpligtelser.

Sikring af forsøgsprotokoller

Projektsygeplejerskerne i Klinisk Forskningsenhed er blandt andet med til at sikre, at forsøgsprotokollerne er i orden. Det vil med andre ord sige, at projektsygeplejerskerne sikrer, at afdelingens forskning i nye behandlinger bliver dokumenteret og evalueret efter de love og regler, der gælder for kvalitet og sikkerhed i forskningen.

Forskning før godkendelse af en behandling

Før en ny behandling kan blive godkendt, skal den afprøves på et vist antal patienter, og her er kliniske forsøg den mest troværdige måde at teste en ny behandling på.

Opdeling  i faser

Kliniske forsøg opdeles i forskellige faser, hvor hver ny fase afhænger af og bygger videre på resultaterne fra den eller de foregående faser.

Fase 1 forsøg

Fase 1 forsøg sker første gang, et nyt lægemiddel testes på mennesker. Formålet med fase 1 forsøg, er at undersøge, hvor stor en dosis patienten kan tåle - og beskrive hvilke bivirkninger der er forbundet med lægemidlet. I denne fase deltager kun et mindre antal patienter, sjældent mere end 30 patienter.

Fase 2 forsøg

Fase 2 forsøg udføres på en større gruppe patienter. Formålet med denne fase er at undersøge, hvor virksomt lægemidlet er overfor bestemte diagnoser. Desuden vil man også i denne fase kortlægge og beskrive bivirkningerne.

Fase 3 forsøg 

Fase 3 forsøg sammenligner den nye behandling med eksisterende behandling, i denne fase deltager et stort antal patienter, det vil sige mellem 1000-3000 patienter. Fase 3 forsøg gennemføres oftest som et randomiseret klinisk forsøg,  - det vil sige, at patienterne udvælges via lodtrækning og på den måde tilfældigt fordeles til henholdsvis en forsøgsgruppe, som får den nye behandling og en kontrolgruppe, som får den eksisterende behandling.

Love og regler

For at beskytte de patienter, der deltager i kliniske forsøg, er der en række love og regler, der skal overholdes. Den læge, der er ansvarlig for forsøget, skal, inden forsøget kan starte, have modtaget godkendelse fra:
Find Sundhedsstyrelsens hjemmesiden,
Læs mere på hjemmesiden for Videnskabsetisk Komité​

Find mere information hos Datatilsynet.

God klinisk praksis - Good Clinical Practice

Et forsøg skal efterleve et internationalt regelsæt for god klinisk praksis - Good Clinical Practice, der sikrer forskningens kvalitet og patienternes sikkerhed.

Kontakt Klinisk Forskningsenhed

Find adresse og telefonummer til Klinisk Forskningsenhed i Afdeling for Kræftbehandling           

Redaktør