Uddannelse i stråleterapi

​​Uddannelse i stråleterapi er en af de uddannelser, som giver f.eks. sygeplejersker og radiografer kompetencer til at udføre stråleterapi.

​Uddannelsen i Stråleterapi giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage den praktiske gennemførelse af stråleterapi, så du kan begrunde og vurdere:

  • tilrettelæggelse
  • udførelse
  • monitorering

af strålebehandlingsforløb ud fra tekniske og sygeplejemæssige kriterier.

Uddannelsen giver desuden kompetencer, så du kan anvende og evaluere de radioterapeutiske behandlingsteknikker med afsæt i reflekteret viden om

  • specialiseret onkologi
  • radiobiologi
  • radiofysik
  • indsatsen i forhold til kræftpatienten og den pårørende.

Derudover får du kompetencer til at forberede og udføre kvalitetssikring og udviklingsarbejde i forhold til stråleterapi.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen i stråleterapi skal du:

  • have gennemført en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
  • have opnået dansk autorisation
  • fastansættes i en kræftafdeling, hvor man giver stråleterapi.

Opbygning

Uddannelsen varer et år, svarende til 60 ECTS – point, og gennemføres indenfor det første år i en fuldtidsansættelse.

Uddannelsen veksler mellem teoretiske perioder af 1- 2 ugers varighed (12 uger i alt svarende til 18 ECTS- point) og 33 ugers systematisk klinisk vejledt uddannelse (svarende til 42 ECTS- point).

Link til den fulde beskrivelse af Den Nationale Uddannelsesordning fra 2018

National uddannelsesordning 2018 - Uddannelsen i stråleterapi.pdf

Kontakt

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anette Spanggaard,
Afdeling for Kræftbehandling, Stråleterapien
Telefon: 38 68 31 08        

Redaktør