​​​

Til nyansatte

​Introduktion af nyansatte har høj prioritet i Afdeling for Kræftbehandling 

På Herlev Hospital er der fælles introduktion for alle nye ansatte på hospitalet. Hospitalets centrale introduktion indeholder:

 • en generel præsentation af hospitalet
 • obligatoriske faglige aktiviteter 
 • en generel præsentation af hospitalets arbejde med bl.a. kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og samarbejdsrelationer.​

Høj prioritet

Introduktionen har høj prioritet i Afdeling for Kræftbehandling.

Derfor har vi udarbejdet en introduktion, som skal hjælpe nye medarbejdere med at falde til og give et godt udgangspunkt for at vide, hvor de er, hvem vi er, hvorfor, hvad og hvordan.

I det hele taget er det vores ambition at give nye medarbejdere en klar viden om, hvor de kan finde personer, informationer og ting, som de har brug for i det kommende arbejde.

Under introduktionen informerer vi blandt andet om: 

 • Samarbejdsrelationer
 • Patientkategorier
 • Afdelingens struktur
 • Introduktion til IT-programmer
 • Stråleterapi
 • Rundvisning i og orientering om klinikkerne
 • Patientsikkerheden i afdelingen
 • Rundvisning på Sengeafsnit 1 
 • Rundvisning hos Center For Kræftforskning - herunder Kræftbehandling, klinik 5
 • Klinisk Forskningsenhed (KFE) og Laboratoriet
 • Sikkerhed og brandinstruktion i eget afsnit​
 • Medarbejderudvalget
Alle nyansatte får tilsendt et introduktionsprogram, der er udarbejdet til netop deres stilling.​Redaktør