Afdelingens opgaver

​I Afdeling for Kræftbehandling arbejder vi målrettet på at tilrettelægge og gennemføre kurative og palliative patientforløb af høj kvalitet. Det indebærer visitation, medicinsk kræftbehandling, stråleterapi, kontrol og rehabilitering for unge og voksne patienter med alle former for kræft (solide tumorer). Herudover giver vi stråleterapi til voksne patienter med kræft i blodet og lymfesystemet.

Patientforløb

Afdelingen har sammen med Rigshospitalet specialfunktion vedrørende stråleterapi i Region Hovedstaden. Udover dette udøver afdelingen, sammen med de øvrige onkologiske centre i Region Hovedstaden hovedfunktion og specialfunktion for medicinsk kræftbehandling.

Præ- og postgraduat uddannelsesopgave

Vi har en stor præ- og postgraduat uddannelsesopgave for alle faggrupper, der er ansat i vores afdeling. 

Forskning

Der er stor forskningsaktivitet i Afdeling for Kræftbehandling. Forskningen er samlet under Center for Kræftforskning, der består af Klinisk Kræftforskningsenhed (KFE),  linik 5 og Laboratoriet og under Center for Cancer Immunterapi (CCIT)Redaktør