Når du skal udskrives

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået. Vi fortæller også om eventuel videre behandling. Du vil samtidig få at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred.
Hvis du selv ønsker det, og lægen skønner det er nødvendigt, så kan vi udstede en sygemelding til din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab.

Når du skal udskrives, aftaler vi:


  • om du skal gå til kontrol og efterbehandling, og hvor det skal ske. Det kan f.eks. være hos din egen læge eller i klinikken på afdelingen..
  • om du skal tage medicin, og om du har brug for en recept.
  • om der er noget, du skal være særligt opmærksom på, når du kommer hjem.
  • hvor du skal henvende dig, hvis der opstår problemer.

Din kørsel til efterbehandling sker stort set efter de regler, som du kan læse om under punktet Transport.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for fri transport, kan du spørge en læge eller sygeplejerske på afdelingen. Du kan også spørge patientvejlederen.

Hjemmehjælp / hjemmepleje

Når du bliver udskrevet fra hospitalet kan det være, at du måske ikke kan klare dig hjemme uden hjælp. Du kan for eksempel have behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Det kan også være, at din bolig skal ændres på nogle punkter. I enkelte tilfælde kan det måske være nødvendigt at finde en anden bolig til dig, før du kan udskrives forsvarligt.
 
Hvis du har brug for hjælp efter udskrivelsen, vil personalet tale med dig om det. Hvis du ønsker det, vil personalet kontakte social- og sundhedsforvaltningen i din kommune. Herefter prøver man sammen med dig at finde frem til den løsning, der passer dig bedst.

Da det er kommunens opgave at sørge for at hjælpe dig, er det også kommunen, der afgør den endelige form for hjælp, du kan få.​

Hjælpemidler 

Når du bliver udskrevet, har du muligvis behov for hjælpemidler såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet. Du kan midlertidigt låne hjælpemidlerne af sygehuset. Du skal selv sørge for at levere tingene tilbage.

Transport

Som udgangspunkt betaler du selv transporten til og fra hospitalet, når du bliver indlagt eller udskrevet. Hvis lægen vurderer, at du på grund af dit helbred ikke kan benytte offentlige transportmidler, sørger og betaler hospitalet for den rette transport.
Læs mere om transport

Redaktør