​​​​​​​

Udvidet behandlingsansvar

Til patienter udskrevet til midlertidig kommunal døgnplads 

Hvad betyder 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospital?

I forbindelse med din udskrivelse til midlertidig døgnplads i kommunen er du omfattet af ordningen om ’72 timers behandlingsansvar’. Det betyder, at det sundhedsfaglige personale på din midlertidige døgnplads i op til 72 timer​ efter din udskrivelse ​om nødvendigt kan kontakte den hospitalsafdeling, du har været indlagt på ​, fx med spørgsmål om din behandling og medicin - eller hvis din tilstand ændrer sig, og du bliver dårligere. ​

Den behandlingsansvarlige læge på hospitalet kan om nødvendigt rådgive og vejlede personalet på din døgnplads om din pleje og behandling. 

Efter 72 timer efter udskrivelsen overgår ansvaret igen til din praktiserende læge.
Redaktør