​​​​​​​

Udvidet behandlingsansvar

Til patienter udskrevet til midlertidig kommunal døgnplads pr. 1. februar 2022

Hvad betyder 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospital?

I forbindelse med din udskrivelse til midlertidig døgnplads i kommunen er du omfattet af ordningen om ’72 timers behandlingsansvar’. Det betyder, at det sundhedsfaglige personale på din midlertidige døgnplads i op til 72 timer​ efter din udskrivelse ​kan kontakte den hospitalsafdeling, du har været indlagt på ​, fx med spørgsmål om din behandling og medicin - eller hvis din tilstand ændrer sig, og du bliver dårligere. ​

Den behandlingsansvarlige læge på hospitalet kan rådgive og vejlede personalet på din døgnplads om din pleje og behandling. 

Efter 72 timer har din​ praktiserende læge igen ansvar for din behandling og bliver inddraget, hvis der er behov. 
Redaktør