Oplysninger om dig

Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:

  • at formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores elektroniske sagsbehandlingssystem.

  • at du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Yderligere information

Du kan læse mere på  www.regionh.dk/dpowww.regionh.dk/dpo

Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

  

  

  

   www.regionh.dk.dpowww.regionh.dk/dpo

Redaktør