Aften- og informationsmøder

For patienter og pårørende

Hvis der sker ændringer annoncerer vi det her på denne side - og på nyhedssiden.Emnerne til møderækken - Den pårørende i fokus er valgt på baggrund af forslag fra patienter, pårørende og afdelingens Rådgivende Brugerpanel.

Afdeling for Kræftbehandling holder hvert år mellem 3 og 4 informationsmøder for pårørende og patienter med forskellige temaer, som blandt andre afdelingens Rådgivende Brugerpanel af patienter har været med til at beslutte.

Forslag til emner

Hvis du har et emne, som du gerne vil foreslå, at vi belyser på et informationsmøde , er du velkommen til at sige det til sygeplejersken eller lægen, næste gang du besøger afdelingen. Du kan også skrive til os:

Link til afdelingens kontaktsider 

 
 
 
 
 
 

 

Redaktør