Det indlagte forløb

Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi er en tværgående klinisk afdeling som – efter henvisning fra hospitalets afdelinger under indlæggelse – tilbyder vurdering, genoptræning og vejledning til indlagte patienter. Behandlingen foregår på den sengeafdeling, hvor du er indlagt eller i Ergo- og Fysioterapiens lokaler.​

Det indlagte forløb kan rumme følgende:

  • Vurdering af aktuel funktionsevne
  • Genoptræning med henblik på at genvinde tabt funktionsevne
  • Rådgivning og vejledning til patienter og pårørende
  • Vurdering af behov for og planlægning af ambulant genoptræning efter         udskrivning
  • Tværfagligt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger, samt med kommuner omkring forberedelse til udskrivning
  • Vurdering af behov for og udlevering af hjælpemidler
  • Udarbejdelse af almen og specialiseret genoptræningsplan​
Redaktør