Hjælpemidler

​Muligheder for lån af hjælpemidler

Under indlæggelse/behandling på hospitalet

Hvis du under din indlæggelse eller behandling på hospitalet har en midlertidig nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidler til midlertidigt brug på hospitalet. Ergoterapeuter og fysioterapeuter vurderer sammen med dig behovet for hjælpemidler og vil sørge for, at du vil få udleveret relevante hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet.  ​

Udskrivelse

Du kan i en begrænset periode efter udskrivelse fra hospitalet have brug for eksempelvis toiletforhøjer, kørestol eller stokke. Som led i behandlingen på hospitalet vil der blive taget stilling til dit behov for midlertidige hjælpemidler.

Hospitalet udlåner som udgangspunkt kun hjælpemidler til indendørs brug så hvis du i særlige situationer har brug for hjælpemidler til udendørs brug kan du kontakte et firma med henblik på udlejning.

Hvis du har hjælpemidler med hjem og det viser sig at de ikke passer til dit behov kan du kontakte Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi indenfor 14 dage, hvor der ud fra en faglig vurdering vil blive taget stilling til eventuel ombytning. Du kan ligeledes kontakte Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, hvis der er behov for forlængelse af udlånsperioden.

Aflevering af hjælpemidler

Returnering af hjælpemidler:

Gentofte Hospital: 
Opgang 6A, I kælderen.
Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-14.45

Herlev Hospital:
Opgang 66, etage 03, N2
Åbningstid: Alle hverdage kl. 08-10.00, kl. 11.00-13.00 og kl. 14.00-15.00 

Behov for varige hjælpemidler

Hvis det vurderes under indlæggelse at du har et varigt nedsat funktionsevne og har brug for hjælpemidler, vil ergo- eller fysioterapeut kontakte din kommune vedrørende dette.  Hvis det viser sig at du efter udskrivelse får brug for varige hjælpemidler kan du kontakte din kommunes hjælpemiddelafdeling.       


Redaktør