Om forskning og udvikling

Præsentation af forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi 

 1. Formål med forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, Herlev og Gentofte Hospital:
  • Gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis skal medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • Det tilstræbes at selv mindre projekter gennemføres med en stringens, der som minimum vil muliggøre præsentation / publikation på regionalt niveau og gerne på nationalt eller internationalt niveau.
  • Projekterne skal som udgangspunkt involvere ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter fra relevante afdelinger samt de relevante medlemmer af Forsknings- og Udviklingsgruppen.


 2.  Forsknings og udviklingsgruppen på Herlev og Gentofte Hospital skal:
  • planlægge, gennemføre og afrapportere forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis og medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • planlægge og afholde undervisning og præsentationer af projekter for afdelingens personale – fx Fagligt Forum samt i samarbejde med øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter, arrangere Journal Clubs og udarbejde Critical Appraised Topics (CATs).
  • vejlede ergoterapeuter og fysioterapeuter med og uden specialfunktion til planlægning, gennemførsel og afrapportering af forsknings- og udviklingsprojekter
  • medvirke til implementering af en evidensbaseret praksis, således at den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis bygger på den bedste evidens.
  • sikre god sammenhæng mellem forskningsprojekter og daglig ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis. Det betyder, at der skal være fokus på at generere forskningsspørgsmål fra klinisk praksis og implementere forskningsresultater i klinisk praksis

 3. Link til beskrivelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter med specialfunktion

 4. Link til projekter (planlagte og igangværende)

 5. Link til PURE med afdelingens publikationer

 

Forsknings- og Udviklingsgruppens medlemmer:


Carsten Bogh Juhl.jpg

Forskningsfysioterapeut Carsten Bogh Juhl, MPH, Ph.d.

Område: Ortopædkirurgi (specielt knæ- og hofteartrose, impingement i skulderen, korsbåndskader), idrætsmedicin og lungemedicin.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, statistik, evidensbaseret praksis, test of målemetoder, litteratursøgning, meta-analyser.


Anders Vinther.jpg

Forskningsfysioterapeut Anders Vinther, M.Sc., Ph.d.

Områder: Idrætsmedicin, abdominalkirurgi, neurologi, geriatri, onkologi, kardiologi og pædiatri – fokus på træning og testning

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, evaluering af test og måleredskaber.


Karina Lund.jpgErgoterapifaglig specialist Karina Lund, OT, MHSc.

Områder: Neurologi, ortopædkirurgi og medicin. Klinisk praksis i det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, fondansøgninger, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse, oversættelse og validering af måleredskaber. 


Katrine Lyders Johansen.jpg

Fysioterapifaglig specialist Katrine Lyders Johansen, M.Sc.

Områder: Neurologi, idrætsmedicin, smerte.

Tilknyttet klinisk praksis indenfor det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse. Evaluering af test og måleredskaber.

Fokus på integrering af udvikling og forskning i de indlagte patientforløb.


Forsknings- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel

Indskrevet på Lunds Universitet: Master of Medical Science

Område: Ortopædkirurgi, håndkirurgi

Kompetencer: klinikforankret i det håndkirurgiske speciale med fokus på det ambulante specialiserede genoptræningsforløb, evidensbaseret praksis, implementering af evidens samt udvikling af praksis. Litteratur søgning, kritisk litteratur læsning. Udarbejdelse af projektprotokoller og projektledelse. 

- Billede kommer -

Redaktør