Om forskning og udvikling

Præsentation af forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi 

 1. Formål med forskning og udvikling i Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, Herlev og Gentofte Hospital:
  • Gennemførsel af forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis skal medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • Det tilstræbes at selv mindre projekter gennemføres med en stringens, der som minimum vil muliggøre præsentation / publikation på regionalt niveau og gerne på nationalt eller internationalt niveau.
  • Projekterne skal som udgangspunkt involvere ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter fra relevante afdelinger samt de relevante medlemmer af Forsknings- og Udviklingsgruppen.


 2.  Forsknings og udviklingsgruppen på Herlev og Gentofte Hospital skal:
  • planlægge, gennemføre og afrapportere forsknings- og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis og medvirke til at kvalitetssikre ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis på Herlev og Gentofte Hospital
  • planlægge og afholde undervisning og præsentationer af projekter for afdelingens personale – fx Fagligt Forum samt i samarbejde med øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter, arrangere Journal Clubs og udarbejde Critical Appraised Topics (CATs).
  • vejlede ergoterapeuter og fysioterapeuter med og uden specialfunktion til planlægning, gennemførsel og afrapportering af forsknings- og udviklingsprojekter
  • medvirke til implementering af en evidensbaseret praksis, således at den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis bygger på den bedste evidens.
  • sikre god sammenhæng mellem forskningsprojekter og daglig ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis. Det betyder, at der skal være fokus på at generere forskningsspørgsmål fra klinisk praksis og implementere forskningsresultater i klinisk praksis

 3. Link til PURE (med afdelingens publikationer)

 

Forsknings- og Udviklingsgruppens medlemmer:


Carsten Bogh Juhl.jpg

Forskningsfysioterapeut Carsten Bogh Juhl, MPH, Ph.d.

Område: Ortopædkirurgi (specielt knæ- og hofteartrose, impingement i skulderen, korsbåndskader), idrætsmedicin og lungemedicin.

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, statistik, evidensbaseret praksis, test of målemetoder, litteratursøgning, meta-analyser.


Anders Vinther.jpg

Forskningsfysioterapeut Anders Vinther, M.Sc., Ph.d.

Områder: Idrætsmedicin, abdominalkirurgi, neurologi, geriatri, onkologi, kardiologi og pædiatri – fokus på træning og testning

Kompetencer: Udarbejdelse af forskningsprotokoller og fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, evaluering af test og måleredskaber.


Karina Lund.jpgErgoterapifaglig specialist Karina Lund, OT, MHSc.

Områder: Neurologi, ortopædkirurgi og medicin.
Klinisk praksis i det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, fondansøgninger, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse, oversættelse og validering af måleredskaber. 


Katrine Lyders Johansen.jpg

Fysioterapifaglig specialist Katrine Lyders Johansen, M.Sc.

Områder: Neurologi, idrætsmedicin, smerte.

Tilknyttet klinisk praksis indenfor det neurologiske speciale.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis - litteratursøgning og kritisk læsning og implementering af evidens, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelse. Evaluering af test og måleredskaber.

Fokus på integrering af udvikling og forskning i de indlagte patientforløb.


Forsknings- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel

Indskrevet på Lunds Universitet: Master of Medical Science

Område: Ortopædkirurgi, håndkirurgi

Kompetencer: klinikforankret i det håndkirurgiske speciale med fokus på det ambulante specialiserede genoptræningsforløb, evidensbaseret praksis, implementering af evidens samt udvikling af praksis. Litteratur søgning, kritisk litteratur læsning. Udarbejdelse af projektprotokoller og projektledelse. 


Klinisk fysioterapispecialist Ulla Due, M.Sc, Ph.d. 

Område: Gynækologi og obstetrik, urogynækologi samt urologi. 
Klinisk praksis indenfor ovennævnte specialer

Kompetencer: udarbejdelse af forskningsprotokoller, fondsansøgninger, evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteraturlæsning, oversættelse og validering af spørgeskemaer, udarbejdelse af kliniske retningslinjer.


Ergoterapeut Alice Røpke, MScOT, Ph.d. studerende

Område: Ortopædkirurgi, hjælpemiddelformidling, tværsektoriel rehabilitering

Kompetencer: Evidensbaseret praksis, litteratursøgning, kritisk litteratur læsning, fondsansøgninger, udarbejdelse af projektprotokoller, projektledelseFysioterapeut Ida Lundager, M.Sc., Ph.d.-studerende 

Område: Onkogeriatri.

Kompetencer: Evidensbaseret praksis, test i forbindelse med forsøg, litteratursøgning, kritisk litteraturlæsning, fondsansøgninger. 


Redaktør