Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

 

Vi er specialister i at behandle, genoptræne og rådgive patienter, der i forbindelse med sygdom har fået et funktionstab. Vores mål er, at vi gennem tæt tværfagligt samarbejde giver vores patienter mulighed for at klare sig selv i så høj grad som muligt.
Herlev Hospital og Gentofte Hospital er fusioneret. Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi har derfor indlagte og ambulante aktiviteter på begge hospitaler. Kig grundigt efter, hvor din aftale finder sted. ​