Personale og organisation

​Personaleorganisering og uddannelsemiljø

Beskrivelse af Substratafdelingen

Substratafdelingen er en selvstændig enhed under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi (KMA), Herlev Hospital.

Substratafdelingen fremstiller substrater og reagenser til diagnostik af bakterier og svampe. Substratafdelngen leverer substrater og reagenser til KMA samt læger til andre klinisk mikrobiologiske afdelinger i regioneren Danmark, samt til enkelte andre.

Substratafdelingen efterlever KMAs personalepolitik, herunder afdelingens værdigrundlag.

Substratafdelingen deltager i uddannelse og undervisning af KMA's personalegrupper, samt i undervisningen af bioanalytikerstuderende.

For at opnå og vedligeholde viden, deltager Substratafdelingen i videst muligt omfang i eksternt samarbejde, bl.a. nordiske substratkonferencer. Eksempelvis har Substratafdelingen været vært for en nordisk substratkonference.

Lederen af Substratafdelingen indgår i ledelsesteamet på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi. Ledende bioanalytiker er formand for LMU og arbejdsmiljøgruppe. Leder af Substratafdelingen indgår ligeledes i ovenstående grupper.


Substratafdelingen er en selvstændig enhed under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi.

Beskrivelse af hovedopgaver

 • indkøb & logistik
 • planlægning
 • produktion af substrater
 • kvalitetskontrol
 • teknisk vedligeholdelse og installationer
 • lager og forsendelse


Organisation

Organisationsdiagram er illustreret sidst i dette afsnit.

Den ledende bioanalytiker i afdelingsledelsen udgør topledelsen i Substratafdelingen. Substratafdelingens leder er udpeget af afdelingsledelsen som ledelsesrepræsentant.

Substratafdelingens medarbejdere udfører opgaver, som er beskrevet i hver enkeltes stillingsbeskrivelse, og refererer til Substratafdelingens leder.


Personale og job

Personalet i Substratafdelingen arbejder som et samlet team, da produktionen kræver et tæt samarbejde mellem alle faggrupper.

Personalesammensætningen i Substratafdelingen

 • Hospitalmedhjælpere
 • Laboranter
 • Procesteknologer
 • Laborantassistenter
 • Farmakonom

Aktuelle ledige stillinger i Substratafdelingen findes på Sundhedsjobs.dk

Uddannelsemiljø

Industrioperatørelev

Som industrioperatør kommer du til at beskæftige dig med betjening af forskellige produktionsanlæg. Du lærer både at betjene og vedligeholde maskinerne, men også at kvalitetssikre det, som maskinerne producerer.

Uddannelsen som industrioperatør varer mellem 2 år og 6 måneder og 3 år og 2 måneder. Dette kommer an på, hvilket speciale du vælger at afslutte uddannelsen med.

Industriens Fællesudvalg har godkendt Substratafdelingen, Herlev Hospital, som praktiksted til uddannelse af 2 elever ad gangen i specialet industrioperatør.

"Erhvervsuddannelseslovens § 46 samt §§ 1 og 5 i Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser."

Ved ledige elevpladser vil der blive opslået på www.praktikpladsen.dk

Proceteknolog

skjul indhold

Procesteknologens fagområde kræver både praktisk håndelag og teoretisk indsigt. 

Under uddannelsen til procesteknolog beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces, samt med styring af kvalitet og miljø.

Den videregående uddannelse til procesteknolog varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. 

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.


Læs mere om begge uddannelser på UddannelseGuiden, Undervisningsministeriets hjemmeside.


Redaktør