Fremstillingsprocessen

​Flow over substratfremstillingsprocessen

​Overordnet flowdiagram

Kvalitetsstyring af substratfremstillingsprocessen og levering er beskrevet i nedenstående overordnet flowdiagram:Ovenstående figur viser Substratafdelingens hovedopgaver, i form af arbejdsprocesser i flowdiagram, hvis daglige styring er beskrevet i procedurer og instruktioner, der fastlægger:

  • hvilke enkeltaktiviteter, der skal gennemføres til løsning af en given opgave
  • hvem, der skal udføre aktiviteterne
  • hvorledes der dokumenteres
  • hvor og hvor længe registreringer arkiveres

Substratafdelingen har fokus på forbedring og de processer, der har til formål at konstatere afvigelser inden for produkter, processer og systemer samt sikre gennemførelse af nødvendige korrigerende og forebyggende handlinger med en risikobaseret tilgang.

Risikobaseret tilgang

Der anvendes en risikobaseret tilgang til styring af de relevante processer. Ændres en proces er det vigtigt, at ændringen vurderes ud fra en risikobaseret tilgang. Der kan f.eks. gennemføres en forebyggende handling for at fjerne potentielle afvigelser ved ændring af proces. Risici og muligheder vurderes.

Ved anvendelsen af den risikobaseret tilgang bliver  slutprodukt eller serviceydelse mere ensartet. Herved kan I som kunder have have tillid til, at Ivil modtage det produkt eller den serviceydelse, som I forventer.


Redaktør