Kontakt Medicinsk Afdeling

​​Her finder du Medicinsk Afdelings​ hovednummer og øvrige kontaktoplysninger.

Medicinsk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Telefon: 38 68 28 48
Fax: XX XX XX XX
Fax må IKKE anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.

Kontakt lederne i ambulatoriet 

Ambulatorier

Diabetesambulatoriet
Diagnostisk Enhed
Endokrinologisk Ambulatorium
Geriatrisk Ambulatorium og Faldklinik
Infektionsmedicinsk Ambulatorium
Lungemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk Dagafsnit

Sengeafsnit

Endokrinologisk sengeafsnit
Geriatrisk sengeafsnit
Infektionsmedicinsk sengeafsnit
Lungemedicinsk sengeafsnit
Medicinsk Korttidsafsnit
​Specialafdeling for patienter med hormonsygdomme

Afbud

Du kan melde afbud pr. telefon eller ved at skrive til afdelingen via Min Sundhedsplatform.

Skriv til os digitalt

Hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du skrive til os via Min Sundhedsplatform eller med sikker digital post (borger.dk).

Hvis du er i et forløb på hospitalet - eller må melde afbud

Skriv til os via Sundhedsplatformen (login med NemID)

Hvis du ikke er i et forløb på hospitalet

Skriv til os med sikker digital post (via borger.dk, login med NemID)
Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Henvendelser uden personlige oplysninger

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: 

Redaktør