​​​​​​​​​​​​

Sygdom og behandling

Lindrende Behandlings opgave er at lindre de fysiske og psykiske symptomer samt de sociale og åndelige problemer, som kan opstå i forbindelse med det at have en livstruende sygdom. Støtte til dine pårørende er en naturlig del af enhedens arbejde. ​

​Målet er at bedre din og dine pårørendes livskvalitet med udgangspunkt i dine aktuelle vilkår og symptomer. Vi lægger vægt på, at du som patient har afgørende indflydelse på dine egen livssituation, og på at støtte samt samarbejde med dine pårørende.

Henvisning til Lindrende Behandling

For at blive tilknyttet enheden skal du have en henvisning enten fra din egen praktiserende læge, en speciallæge eller fra den afdeling på hospitalet, hvor du bliver behandlet.

En læge og en sygeplejerske fra enheden besøger dig herefter for at vurdere, om du kan have glæde af enhedens behandling og pleje. Ved besøget finder I sammen ud af, om du vil have bedst af at være tilknyttet klinikken eller blive indlagt i sengeafsnittet. Du kan læse mere om disse muligheder under afsnittet Praktisk information 

Hvilke symptomer har du?

Ved hver kontakt til vores enhed beder vi dig udfylde, hvis det er muligt, et screeningsskema, EORTC, hvor du svarer på, hvilke symptomer du har.

Med udgangspunkt i dine svar på skemaet taler vi med dig og tilrettelægger sammen de lindrende tiltag.

Nogle af de hyppigste symptomer, patienterne kan opleve, er træthed, kvalme, åndenød, søvnbesvær, nedsat appetit, forstoppelse, vanskeligheder med at klare de daglige gøremål, anspændthed, depression samt eksistentielle, psykiske og/eller sociale problemstillinger.

Personale ved Lindrende Behandling

Personalet er tværfagligt sammensat og består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgiver, diætist, præst og sekretærer. Disse personalegrupper inddrages i dit forløb, når der er behov for og ønske om det. 

Samarbejdspartnere

Vi medinddrager i samarbejdet med dig som patient og dine pårørende samarbejdspartnere i hospitalet, på tværs af hospitaler, med praktiserende læge, hjemmesygeplejerske, kommune og hospice.

 

 

Redaktør