Livsfortællinger

Dette tilbud giver patienten mulighed for at få talt om sit liv. 

​Lindrende Behandling har et tilbud om Livsfortælling, hvilket giver patienten en mulighed for at få talt om sit liv, få sat ord på og nedskrive det, man gerne vil sige til sine nærmeste. Samtalen foregår med en af enhedens sygeplejersker, som er specielt uddannet på området. ​


Samtalen


Som alvorligt syg er man ofte optaget af at tænke over sit liv, og har måske nogle ting på sinde, som man gerne vil have sagt til sine nærmeste, og ønsker at de skal huske på. 

I en samtale med en sygeplejerske fortæller man om sig selv og sit liv. Man bliver støttet i at sætte ord på det, som har haft betydning, og det man har på hjertet, og som man gerne vil have nedskrevet til sine nærmeste. Samtalen skrives ned ud fra egne ønsker og sammenfattes til et dokument, som man kan give videre. 

Det er vigtigt at understrege, at samtalen kan tilpasses fuldstændig efter, hvad man har energi og lyst til. Sygeplejersken stiller spørgsmål undervejs i samtalen med brug af nogle bestemte spørgsmål, så interviewet kommer til at handle mest muligt om, hvad der er vigtigt for patienten at få frem. Kun emner, som man har lyst til og er tryg ved at tale om, vil blive berørt. Samtalen varer ½-2 timer, typisk ca. 1 time. 


Resultatet


Hele samtalen optages på bånd, og når første udskrift er redigeret af samtalepartneren, mødes man igen og læser udkastet igennem sammen. Der rettes i det, til man er helt tilfreds. Man kan slette, rette og tilføje både mere tekst og eventuelt også tilføje billeder. Til sidst får man det ønskede antal indbundne eksemplarer af dokumentet, som man kan give til familie og/eller venner.

Erfaringen er, at det er godt at komme i gang, mens man har lyst og kræfter til det frem for at udskyde. Er der behov for pause eller tid til eftertanke, kan samtalen fortsættes på et senere tidspunkt. Samtalen kan foregå både hjemme hos patienten eller på hospitalet.

Det er en god idé, at man taler med sine nærmeste, før man beslutter om man vil deltage. Man bestemmer selv, om en af de nærmeste pårørende skal være med undervejs.

Erfaringer vedr. samtalerne er, at disse forløb værdsættes meget, og det kan være en stor glæde og støtte for familie og venner at modtage det skriftlige dokument. Det kan hjælpe til at gøre nogle ting klart og få sat nogle ting i perspektiv – både for den, som er syg, og for omgivelserne.

Tal med personalet om mulighederne, hvis du ønsker henvisning til en ”Livsfortælling”.

 

 


 

Redaktør