Om afdelingen

Lindrende Behandling behandler patienter, der har en livstruende sygdom og komplekse symptomer.  ​Her kan du læse om afdelingen og personalet i afdelingen.​

​Alle ansatte i enheden gør deres yderste for at give dig og dine pårørende den optimale pleje og behandling og sikre, at du får det bedst mulige forløb.

Læs om Sygdom og behandling 

Lindrende Behandling er fordelt på to forskellige områder:

  • Sengeafsnit
  • Klinik

Personale

Personalet består af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, fysioterapeuter, diætist og præst, der alle er sammen om at give dig og dine pårørende den bedste behandling og hjælp.

De pårørende er ofte involveret i forløbet og kan derfor have brug for samtaler, aflastning, praktisk hjælp, vejledning og lignende. Enhedens tilbud omfatter derfor også dine pårørende. ​​

​Lægerne

Lægerne er sammensat fra forskellige specialer og interesseområder, bl.a. kræft-behandling og smerte-behandling. Sammensætningen af lægestaben medfører en specialiseret og kvalificeret behandling af de forskellige symptomer, som der kan opstå i forbindelse med det at have livstruende sygdom. Udover kontakten til lægen på stuegang, vil patienten have mulighed for at få uddybende samtale med personlig kontaktlæge.

Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne har erfaring fra mange forskellige specialer indenfor sygeplejen, samt erfaring med at arbejde med mennesker, som har livstruende sygdom. Sygeplejersken varetager i samråd med patienten og dennes pårørende pleje og omsorg under indlæggelsen. Sygeplejersken vil under indlæggelsen også stå for kontakten og information til pårørende, hjemmeplejen, kommunen, praktiserende læge og andre institutioner som fx kan være hospice.

Psykologerne 

Psykologerne tilbyder psykologisk rådgivning og terapeutiske forløb til både patienter og pårørende inden for områder relateret til livstruende sygdom.

For patienter kan det fx være problematikker som angst, belastninger i.f.t. familien og andre sociale relationer, tab af funktion, tab af identitet, sorg m.m.

For pårørende er der ofte problemstillinger relateret til den følelsesmæssige belastning ved at være tæt på et alvorligt sygt familiemedlem. Både i form af eksistentielle overvejelser og praktiske problematikker. Endvidere kan det ofte være aktuelt med rådgivning til familier med hjemmeboende børn.

Socialrådgiver 

Socialrådgiver: Kender både de sociale og menneskelige konsekvenser af livstruende sygdom, og kombinerer sit kendskab til sygdom og sygdomsudvikling med den konkrete viden om den sociale lovgivning og de støttemuligheder, som samfundet kan yde, når man er uhelbredeligt syg.

Socialrådgiveren kan fx være behjælpelig med uafklarede spørgsmål omhandlende plejeorlov, medicintilskud, pensions- og forsikringsspørgsmål, vejledning vedr. testamente. Andre spørgsmål, der evt. kan opstå, kan være foranstaltninger vedr. børn eller familierådgivning.

Fysioterapeuter 

Fysioterapeuter: Kan være med til at afhjælpe og lindre patientens symptomer og derved gøre patienten bedre i stand til at bruge sin krop. Kan være behjælpelig med at afhjælpe evt. symptomer som smerte ved hjælp af massage, varme, afspænding og træning.

Vil sammen med patienten vurdere behovet for evt. hjælpemidler og optræning, så patienten får bedre mulighed for at klare sig i hverdagen.

Diætist 

Diætist: Ved mange sygdomme spiller kosten en vigtig rolle, også ved kræftsygdomme. Diætisten (kostvejleder) kan hjælpe både indlagte og ambulante patienter med at planlægge en hensigtsmæssig kost.

Hospitalspræsten 

Hospitalspræsten er vant til at tale med mennesker i alle situationer, lige meget hvilken tro eller religiøs overbevisning man har. Præsten har ingen dagsorden, men tager gerne udgangspunkt i en fortolkning af livet set ud fra et kristent perspektiv. Præsten foretager også gudstjeneste, altergang og velsignelse.

Der er også mulighed for kontakt til fx Imam eller det etniske ressourceteam på hospitalet.


 

Redaktør