Palliation på basisniveau

Kurset er målrettet den palliative indsats på basisniveau, og bygger videre på sundhedsprofessionelles egne kompetencer på det felt. ​

Formålet med kurset er at videreudvikle kvaliteten, sikre ensartethed i behandlingen og på sigt at skabe et fagligt netværk for den palliative indsats på tværs af sektorerne.

Enheden for Lindrende Behandling, Herlev Hospital, afholder kursus i palliation for ressourcepersoner på tværs af sektorer.

Kurset afholdes 2 gange om året henholdsvis i februar/marts og september/oktober.

Kurset er planlagt til at vare 6 dage fordelt på henholdsvis 3 + 3 dage.

Kurset er målrettet sundhedsfagligt personale med minimum en mellemlang videregående uddannelse.

Der er brugerbetaling for deltagelse i basiskurset.

Tilmelding til kurset foregår via Regionens kursusportal.


Kursets indhold

Følgende temaer indgår i kurset:

Introduktion til palliation

 • Definition af den palliative indsats som tværfaglig og målrettet både patienter og pårørende
 • Forskellen på palliation på basisniveau og specialiseret palliativ indsats

Palliativ indsats

 • At observere patienten og genkende palliative problemstillinger
 • Symptomlindring
 • Medikamentel behandling og smertebehandling
 • Sygepleje
 • Fysioterapi
 • Psykologiske og kommunikative faktorer i et palliativt forløb
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Juridiske og sociale forhold
 • Etik

Redaktør