Optageområder

Alle patienter, som har en livstruende sygdom og komplekse symptomer, kan under indlæggelse på Herlev Hospital eller i ambulant forløb på en af sygehusets afdelinger tilbydes vurdering af Enheden for Lindrende Behandling (Palliationsenheden, Herlev) med henblik på samarbejde og tilrettelæggelse af palliativ indsats.

Alle vurderes med henblik på tilknytning via

Overflytning til sengeafsnit

Alle indlagte på Herlev Hospital kan efter vurdering tilbydes overflytning.

Ambulant forløb

Alle med åbent forløb på Herlev Hospital kan efter vurdering tilbydes ambulant forløb. 

Forløb i eget hjem

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE OPTAGEOMRÅDER:

Område midt:  Enheden for lindrende beh., Herlev Hospital                  

                      Telefon 38689750 Fax 38685251 

Område syd:   Palliativ Enhed, Hvidovre Hospital                     

                     Telefon 38626450  Fax 38621095 

Område byen: Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital 

                     Telefon 35316225  Fax 35313344 

                           Palliativt Afsnit, Rigshospitalet  

                           Kræver åbent forløb på onkologisk klinik, Rigshospitalet

                           Telefon 35457124  Fax 35457157

Område n​ord: Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital                

                          Telefon 48295329/48295363   Fax 48295347 

Derudover findes i region hovedstaden:

Hospice Søndergård  (udkørende team dækker område syd) 

Telefon 44208640  Fax 44208650  

Sankt Lukas Hospice  (udkørende team dækker område midt) 

Telefon 39455100  Fax 39455101  

Arresødal Hospice  (udkørende team dækker område nord) 

Telefon 47787000  Fax 47787019  

Diakonissestiftelsens Hospice  (udkørende team dækker område byen) 

Telefon 38384949  Fax 38384940 

 

Kort over regionens optageområder.pdf
 

 

 

Redaktør