Optageområder

Alle patienter, som har en livstruende sygdom og komplekse symptomer, kan under indlæggelse på Herlev Hospital eller i ambulant forløb på en af sygehusets afdelinger tilbydes vurdering af Enheden for Lindrende Behandling (Palliationsenheden, Herlev) med henblik på samarbejde og tilrettelæggelse af palliativ indsats.​

Tilknytning til Enheden sker via:

Overflytning til sengeafsnit: Alle indlagte på Herlev og Gentofte Hospital kan efter vurdering ved tilsyn tilbydes overflytning.

Henvisning til forløb i eget hjem eller ambulant forløb 

Optageområder for palliative teams i Region Hovedstaden

Område midt: 

Enheden for lindrende beh., Herlev Hospital 

Telefon 38689750  

Område syd:  

Palliativ Enhed, Hvidovre Hospital 

Telefon 38626450   

Område byen:

Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital  

Telefon 35316225   

Palliativt Afsnit, Rigshospitalet (kræver åbent forløb på onkologisk klinik, Rigshospitalet) 

Telefon 35457124  

Område n​ord:

Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital 

Telefon 48295329/48295363   

Flere udkørende palliative teams

Hospice Søndergård  (udkørende team dækker område syd) 

Telefon 44208640    

Sankt Lukas Hospice  (udkørende team dækker område midt) 

Telefon 39455136     

Arresødal Hospice  (udkørende team dækker område nord) 

Telefon 47787000    

Diakonissestiftelsens Hospice  (udkørende team dækker område byen) 

Telefon 38384949   

Område midt omfatter følgende kommuner: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre

 

 

 

Redaktør