Lindrende Behandling, sengeafsnit 1

​Sengeafsnittet har 6 enestuer. På alle stuer er der TV, radio samt mulighed for at låne CD-afspiller, så patienten kan høre lige den musik, man gerne vil, inkl. CD'er med afslappende musik. Det er også muligt at låne en DVD-afspiller og se en film. Der er trådløs internet-adgang med mulighed for at anvende egen bærbar PC. Der må anvendes mobiltelefoner under hensyntagen til omgivelserne. Der er et opholdsrum med bl. a. et køleskab til opbevaring af private drikkevarer m.m.

 

Stuegang

Ved indlæggelsen får hver patient en personlig læge og to kontaktsygeplejersker, som vil tage sig af den overordnede behandling, behov og pleje.

Tidspunkt for stuegang aftales mellem patient, kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Efter hver stuegang aftales der, hvornår der skal være møde igen med kontaktlægen. Det bevirker, at patienten ikke har stuegang hver dag med kontaktlægen. Ved behov for lægekontakt inden det aftalte møde, vil der være muligt at blive tilset af en læge, som ikke er patientens kontaktlæge.

 

Besøgstid

Der er fri besøgstid, dog skal der tages hensyn til medpatienter, og der kan altid laves individuelle aftaler mht. besøg. Patienten har mulighed for at hænge skilt på døren: "Ønsker ikke at blive forstyrret", hvilket forventes respekteret, og pårørende kan i stedet rette henvendelse til personalet. 

 

Pårørende

Som pårørende til patient i vores enhed er det muligt at blive medindlagt og få en seng til rådighed på patientstuen. Når 1 pårørende er medindlagt sammen med patienten, er ophold og forplejning gratis.  

 

 

 

 

Redaktør