​​

Indgreb under fødslen

​Ve-stimulering, når der prikkes hul på fosterhinderne​, klip i mellemkødet, sugekop, akut kejsersnit...

Ve-stimulering

Hvis fødslen trækker for meget ud, kan du få stimuleret dine veer gennem et S-drop.

Som regel er dine veer effektive nok til, at livmoderhalsen afkortes, livmodermunden åbnes, og barnets hoved trænger ned gennem bækkenet. 

I nogle tilfælde kan fødslen dog trække ud, fordi livmoderhalsen udvider sig for langsomt, eller barnets hoved ikke trænger ned gennem bækkenet.

For at fødslen ikke trækker meget ud, så du bliver for træt, kan du få stimuleret dine veer gennem et drop. Droppet indeholder det samme ve-hormon, som du selv danner. Det understøtter dine egne veer, så de bliver mere effektive. 

Det er ikke sikkert, du mærker veerne som ekstra kraftige, når du har fået ve-stimulerende drop.

Når der prikkes hul på fosterhinderne

Hvis fødslen er i gang, uden at vandet er gået, kan jordemoderen prikke hul på fosterhinderne.

Barnet ligger omgivet af fostervand inde i hindesækken. Nogle gange starter fødslen og veerne ved, at der går hul på fosterhinden. Andre gange kan fødslen være godt i gang, uden vandet er gået.

Jordemoderen kan vælge at prikke hul på fosterhinderne, hvis livmoderhalsen er helt åben, hvis barnet skal overvåges mere nøje, eller hvis fødslen skrider langsomt frem.

Jordemoderen mærker indvendigt og kan med en lille plastiknål prikke hul på hinderne, så det varme fostervand løber ud. Hverken du selv eller barnet mærker det.

Sugekop

​Hvis veerne er for svage i presseperioden, eller hvis barnets hjertelyd er påvirket, kan lægen hjælpe barnet ud med en sugekop.

Hvis lægen vurderer, at en sugekop er nødvendig, bliver du informeret grundigt om det. Lægen placerer sugekoppen bag på barnets hoved. Med undertryk dannes en lille hævelse, så sugekoppen sidder fast.

Du samarbejder med lægen, som trækker i sugekoppen samtidig med, at du presser. På den måde kan I afkorte fødselsforløbet eller holde barnets hoved ude mellem veerne. Når hovedet er fremme, tager lægen sugekoppen af og fortsætter som normalt.

Sugekoppen er uskadelig for barnet, og barnet har ofte en hævelse i forvejen pga. fødslen. Sugekoppen er lavet sådan, at hvis lægen trækker skævt eller for kraftigt, vil den falde af.

Hvis barnets hoved ikke følger med, eller hvis sugekoppen falder af, skal du eventuelt føde ved kejsersnit.

Klip i mellemkødet

Hvis barnets hjertelyd er påvirket, kan jordemoderen klippe i mellemkødet for at give bedre plads til barnet og for at forkorte presseperioden. 

Det sker kun, hvis barnets hjertelyd er påvirket under sidste del af presseperioden. 

Du bliver lokalbedøvet, før jordemoderen klipper. Hun klipper først, når mellemkødet er helt udspilet, og du mærker det som oftest ikke.

Akut kejsersnit

Hvis der opstår en situation under fødslen, hvor det er bedst for dig eller barnet, at du føder hurtigst muligt, kan du få foretaget et akut kejsersnit. Det kan for eksempel være, hvis fødslen ikke skrider normalt frem, eller hvis barnets hjertelyd er påvirket under fødslen.

Det akutte kejsersnit foregår på samme måde som det planlagte kejsersnit. Du bliver bedøvet i ryggen (rygmarvsbedøvelse). 

I sjældne tilfælde, hvor kejsersnittet skal foregå meget hurtigt, eller hvor det ikke er teknisk muligt at bedøve dig i ryggen, kommer du i fuld narkose.​

Redaktør