​​​​

Hvem møder du under din fødsel

​Der er altid en jordemoder med til fødslen, der kan også være en social- og sundhedsassistent fast tilknyttet dig. Du kan også møde en afdelingsjordemoder, en fødselslæge, en børnelæge og en anæstesilæge.

Modtagelse

Du bliver modtaget af en jordemoder i Fødemodtagelsen. Hun byder dig velkommen og viser dig ind i et modtagelsesrum. 

Der kan være ventetid, hvor du sammen med din partner kan opholde dig i vores venteområde. I venteområdet er der altid mulighed for at få noget at drikke, en stol at side i og hurtig kontakt med en jordemoder.

I modtagelsesrummet  kan du og din partner drøfte med jordemoderen, hvilke forestillinger og forventninger I har til fødslen. Du bliver spurgt om dine veer, vandafgang, om du mærker bevægelser fra barnet og om du har haft blødning. Jordemoderen vil undersøge dig udvendigt på din mave, vurdere hvordan ligger barnet, lytte hjertelyd. Til sidst mærker hun indvendigt på din livmoder hals og livmodermund for at vurdere om du er i den aktive fase af fødslen.

Når du skal føde, følger jordemoderen dig til Fødegang 1, eller du bliver hentet af en social- og sundhedsassistent. Fødemodtagelsen ligger tæt på Fødegang 1. 

Under fødslen

​Under fødslen har du en jordemoder, som er fast tilknyttet dig.  Ofte vil der også være en social- og sundhedsassistent. De hjælper og støtter dig gennem hele forløbet.

I nogle tilfælde taler jordemoderen med en afdelingsjordemoder eller læge om fødselsforløbet. 

Det sker ikke altid på fødestuen, så det er ikke sikkert, at du ser afdelingsjordemoderen/lægen. Andre gange kommer afdelingsjordemoderen eller lægen ind på fødestuen og hilser på dig. Kigger eventuelt på CTG-kurven eller mærker indvendigt på din livmoderhals/mund. Afdelingsjordemoderen og/eller lægen og din jordemoder afklare i fællesskab​, hvordan du kommer videre i fødslen.

Af og til hjælper andre jordemødre til. Personalet arbejder som et team for at sikre, at det bliver en god fødsel for dig, din partner og barnet.

Hvis du skal have en epiduralblokade til at lindre dine smerter, møder du også en anæstesilæge.

Studerende

Herlev Hospital er et universitetshospital og uddanner både jordemødre, sygeplejersker og læger, så du kan opleve, at der er en studerende med under fødslen. 

Den studerende indgår i teamet og kan yde ekstra hjælp og omsorg.

Redaktør