​​​​

Faderskab, medmoderskab og fælles forældremyndighed

Når I er gift, bliver faderskabet eller medmoderskabet automatisk fastslået og I får fælles forældremyndighed. Når I ikke er gift kan I udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring elektronisk. 

​Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, skal faderskabet til barnet fastslås.

Er I gift, bliver faderskabet automatisk registreret i forbindelse med barnets fødsel. Ægtemanden registreres som barnets far, når jordemoderen indgiver fødselsanmeldelsen til personregistføren efter barnets fødsel. 

Hvis I er to kvinder, der får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion og er gift, bliver den ene automatisk barnets medmor, hvis I begge før behandlingen har givet samtykke. 

Du kan læse mere om medmoderskab her​

Omsorgs- og ansvarserklæring

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det medfører, at faderskabet registreres, og det betyder, at I har fælles forældremyndighed.

Udfyldelse af omsorgs- og ansvarserklæringen gøres digitalt. Find mere information om, hvordan du udfylder omsorgs- og ansvarserklæringen via borger.dk

Fødselsanmeldelse og forældremyndighed

Jordemoderen sørger for, at fødslen registreres elektronisk, og at barnet får et personnummer.

Hvis I er gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over barnet.Hvis I ikke er gift, skal I inden for de første 14 dage efter fødslen udfylde en ’Omsorgs- og ansvarserklæring’ på www.borger.dk. Erklæringen skal udfyldes og underskrives med NemID eller MitID af begge forældre.

Hvis du er ene forælder til barnet, har du automatisk forældremyndigheden.​ www.borger.dk

​​Fade​rskab

Faderskabet har bl.a. betydning for at:

 • faderen har forsørgelsespligt over for barnet
 • faderen og barnet har arveret efter hinanden
 • faderen kan få samvær med barnet
 • faderen kan få del i forældremyndigheden, barnet kan få faderens efternavn
 • barnet kan få samme indfødsret som faderen, hvis betingelserne for det er til stede.

Medmoderskab

Medmoderskab bestemmes, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (kunstig befrugtning).

Medmoderskabet betyder blandt andet:

 • at medmoren har pligt til at forsørge sit barn
 • at barnet og medmoren har ret til at arve efter hinanden
 • at medmoren kan få samvær med sit barn
 • at medmoren kan få del i forældremyndigheden
 • at barnet kan få medmorens efternavn
 • at barnet kan få samme statsborgerskab som medmoren, hvis betingelserne er opfyldt.

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil kvinden, der føder barnet automatisk blive registreret som barnets mor. Den anden kvinde kan blive registreret som barnets medmor. Når du skal ansøge om medmoderskab er der forskel på, om I er gift eller ej, og om I har brugt anonym eller kendt donor.

Hvis donoren er anonym, skal I udfylde blanket 8: "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion – børnelovens §§ 27 og 27 b".
Hvis donoren derimod er kendt, skal I udfylde blanket 9: "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion - børnelovens § 27 a, stk. 1 og 2". I denne blanket skal I tage stilling til, om det er donoren, der skal være far til barnet eller om det er morens partner, der skal være medmor.  

Blanketten skal afleveres hos os til det sundhedsfaglige personale, som skal underskrive den og udstede en kopi til jer. ​

Find mere information om fadersk​ab​​ og medmoderskab på familieretshuset.dk
Redaktør