Ægoplægning

​Æggene befrugtes med sædceller på ægudtagningsdagen og dyrkes i laboratoriet i 2, 3 eller 5 dage. Hvilken dag de befrugtede æg lægges op i livmoderen, aftales individuelt.

​​​​

​​Tidspunkt for ægoplægning

Når du udskrives efter ægudtagningen, aftaler vi hvornår I kan ringe til laboratoriet og høre hvordan de befrugtede æg har udviklet sig. 

Her får I også det nøjagtige tidspunkt for ægoplægningen.

Det kan forekomme, at vi må skuffe jer med, at der ikke er noget befrugtet æg, der er egnet til oplægning. I disse tilfælde vil I efterfølgende blive ringet op af en læge.


Det er en fordel at urinblæren ikke er helt tom ved ægoplægningen, så prøv at undlade vandladning i to timer inden.

Umiddelbart inden ægoplægningen vil en bioanalytiker informere jer om antallet af befrugtede og delte æg.


Antal æg til oplægning

Vi lægger kun ét æg tilbage i livmoderen.


Efter ægoplægningen

Efter ægoplægningen er det almindeligt, at der kan være en trykkende fornemmelse i underlivet. Det skyldes oftest stimulationsbehandlingen og ægudtagningen. Disse gener forsvinder normalt hurtigt, men kan i sjældne tilfælde vare i op til to uger.

Der er normalt ingen grund til sygemelding efter ægoplægningen.

Det er vigtigt at fortsætte progesteronbehandingen indtil graviditetstesten (ialt 14-15 dage).
Redaktør